Utfackningsväggar-elementhus

UTFACKNINGSVÄGGAR

Utfackningsväggar är den vanligaste formen av ytterväggar för flerbostadshus. Byggnaden står i sig stadigt på betongplatta med en robust stomme. Stommen kompletteras med lättare regelverk och fylls med sedan isoleringsmaterial. Utfackningsväggar är idag lätta och tunna och åstadkommer samma nivå av isolering. Den höga värmeisoleringen i byggnaden är ett bra argument när energipriserna är höga.

MODULGRUPPEN ARBETAR MED:

• Förslag till leverantör för byggnation
• Framställning av arkitektritningar och situationsplan