Stombyggnader

KLIMATSMARTA STOMBYGGNADER

Idag bygger man stommar av trä i allt större utstäckning.  Allt ritas av arkitekter i moderna 3D program. Att bygga i trä är klimatsmart eftersom stombyggnader inte påverka växthuseffekten nämnvärt på grund av att vi inte utnyttjar naturens ändliga resurser som berg, naturgrus och olja.

Dessutom skapar lättbyggnadssystem i trä förutsättningar för nya sätt att bygga bostadshus och ger bra miljöer att trivas i. Byggtiden är dessutom relativt kort och materialet kostnadseffektivt, vilket ger lägre bygg- och boendekostnader.

MODULGRUPPEN ARBETAR MED:

• Förslag till leverantör för byggnation
• Framställning av arkitektritningar och situationsplan