Byggelement

BYGGELEMENT

Byggelement är en av de vanligaste formerna av ytterväggar för flerbostadshus. Byggnaden står på cementplatta och byggelementen blir en del av stommen. Byggnationen blir färdig på kort tid med optimal driftsekonomi. Den höga värmeisoleringen i byggelementen är ett bra argument när energipriserna är höga.

MODULGRUPPEN ARBETAR MED:

• Förslag till leverantör för byggnation
• Framställning av arkitektritningar och situationsplan