Modulgruppen i Berga AB

Tel. 070-522 90 76
E-post: info@modulgruppen.com

PÅGÅENDE PROJEKT

FLERFAMILJS-
HUS

Beställare: Ekerö Bostäder
Fakta: 10 flerfamiljshus

UNGDOMS-
BOSTÄDER

Stad: Arvika
Fakta: 20 lägenheter